e-Fatura

Güvenli ve Tutarlı Veri İletişimi...

Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

LOGO'da e-Fatura Çözümleri 3 şekilde sunulmaktadır: 

1. LOGO e-Fatura - Dosya Transfer Çözümü (DTÇ)

2. LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı - GİB Entegrasyon Çözümü (GEÇ)

3. e-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti: